Khiemnguyen

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tin đồn là gì ? (1)


Tin đồn đã được một nhà nghiên cứu định nghĩa như sau: "đó là một tài khoản chưa được xác minh hoặc giải thích về các sự kiện được truyền đi từ người này sang người khác và những thông tin đó liên quan đến một đối tượng sự kiện vấn đề hoặc những mối quan tâm của công cộng"[1]. Tuy nhiên, một đánh giá nghiên cứu về tin đồn được tiến hành bởi Pendleton vào năm 1998 cho rằng phải căn cứ vào kết quả nghiên cứu trên các bình diện: xã hội học, tâm lý học , và truyền thông học một cách rộng rãi để có thể đưa ra được những định nghĩa khác nhau của tin đồn. 
Như vậy, tin đồn là một khái niệm mà thiếu một định nghĩa cụ thể trong khoa học xã hội . Tuy nhiên, hầu hết các lý thuyết đồng ý rằng tin đồn liên quan đến một số loại của một tuyên bố có tính xác thực là không nhanh chóng bao giờ xác nhận. 
Ngoài ra, một số học giả đã xác định tin đồn như một tập hợp con của tuyên truyền, sau này một khái niệm rất khó khăn để xác định. Một người tiên phong nghiên cứu tuyên truyền, Harold Lasswell định nghĩa tuyên truyền trong năm 1927 đã đề cập tin đồn có "mục đích duy nhất là sự kiểm soát ý kiến bằng biểu tượng quan trọng, hay nói cụ thể hơn và ít chính xác, bởi những câu chuyện, những tin đồn, báo cáo, hình ảnh, và các hình thức khác của truyền thông xã hội ".
Tin đồn cũng thường xuyên thảo luận về "thông tin sai lạc" và "sai lạc" (trước đây thường được coi là chỉ đơn giản là sai và sau này xem như là cố tình giả, mặc dù thường là từ một nguồn tin chính phủ cho các phương tiện truyền thông hay chính phủ nước ngoài). Tin đồn do đó thường được xem như các hình thức cụ thể của các khái niệm truyền thông khác.
"Tâm lý của tin đồn" đã được xuất bản bởi Robert Knapp năm 1944, trong đó ông báo cáo phân tích của ông trên 1.000 tin đồn trong thời gian chiến tranh thế giới thứ II đã được in trong "Rumor Clinic" Cột Boston Herald. Ông xác định tin đồn như một đề xuất cho niềm tin của các tài liệu tham khảo chủ đề phổ biến mà không cần xác minh chính thức. Vì vậy, có thể định dạng, xác định tin đồn là một trường hợp đặc biệt của thức truyền thông xã hội, bao gồm cả huyền thoại, truyền thuyết, và hài hước.. Từ huyền thoại và truyền thuyết, nó được phân biệt bởi sự nhấn mạnh vào các chủ đề. Trường hợp sự hài hước được thiết kế để gây tiếng cười, tin đồn  thường hướng đến một  niềm tin nào đó.
Knapp đã xác định ba đặc điểm cơ bản áp dụng cho các tin đồn:
1. họ đang truyền bằng lời nói,
2. họ cung cấp "thông tin" về một "người xảy ra, hoặc điều kiện";
3. họ thể hiện và thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cộng đồng.
Dựa trên nghiên cứu của ông của các cột báo, Knapp chia những tin đồn thành ba loại:
1. Ống giấc mơ tin đồn: phản ánh mong muốn của công chúng và mong muốn cho kết quả (dự trữ dầu ví dụ như Nhật Bản thấp và do đó chiến tranh thế giới thứ II sẽ sớm kết thúc.).
2. Giá chuyển hướng hoặc lo sợ những tin đồn phản ánh kết quả đáng sợ (ví dụ: Một cuộc tấn công bất ngờ của đối phương là sắp xảy ra).
3. Tin đồn Wedge cố gắng làm suy yếu nhóm các cá nhân hoặc điều khiển các mối quan hệ giữa các cá nhân (ví dụ như người Công giáo Mỹ đã tìm cách tránh những dự thảo, người Mỹ gốc Đức, người Mỹ gốc Ý, người Mỹ gốc Nhật đã không trung thành với phía Mỹ).
Trong nghiên cứu năm 1947, Tâm lý của tin đồn, Gordon Allport và Joseph Postman kết luận rằng, "như tin đồn đi [...] phát triển ngắn hơn, ngắn gọn hơn, dễ dàng nắm bắt và nói". Kết luận này được dựa trên một bài kiểm tra tin nhắn phổ biến giữa các cá nhân, mà thấy rằng khoảng 70% chi tiết trong một tin nhắn đã bị mất trong vòng 5 - 6 truyền miệng tới miệng đầu tiên.
Trong thí nghiệm, một đối tượng thử nghiệm cho thấy một minh hoạ và có thời gian để nhìn nó. Sau đó họ được yêu cầu để mô tả các cảnh từ bộ nhớ vào một đối tượng thử nghiệm thứ hai. Đối tượng thử nghiệm thứ hai này sau đó đã được yêu cầu để mô tả cảnh một phần ba…
Allport và Postman sử dụng ba thuật ngữ để mô tả sự chuyển động của tin đồn. Đó là: san lấp mặt bằng, độ sắc nét,  đồng hóa. San lấp mặt bằng liên quan đến mất chi tiết trong quá trình truyền dẫn; mài để lựa chọn một số chi tiết trong đó để truyền tải và đồng hóa biến dạng trong việc truyền tải thông tin như là một kết quả của động cơ tiềm thức .
Đồng hóa được quan sát thấy khi đối tượng thử nghiệm mô tả minh họa như họ phải được nhưng không phải là họ thực sự là. Ví dụ, trong một minh họa mô tả cảnh một trận chiến, đối tượng thử nghiệm thường không chính xác báo cáo một chiếc xe tải xe cứu thương trong nền minh hoạ mang theo vật tư y tế, "khi nào, trên thực tế, nó đã được rõ ràng mang hộp đánh dấu"


[1] Peterson, Warren; Gist, Noel (1951). "Tin đồn và ý kiến công chúng" Tạp chí Xã hội học 57 (2): 159-167.